Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.bendea.pl, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu przez 24h na dobę.

2. Sklep internetowy www.sklep.bendea.pl jest własnością firmy SimpleCards.pl

SimpleCards.pl Tomasz Bendlewski
Dąbrowa, ul. Dzikiej Róży 5
62-070 Dopiewo

NIP 779-220-26-73
REGON 300739931


3. Dane do kontaktu:

Pracujemy w dni robocze w godzinach 10:00-17:00.

Preferujemy kontakt mailowy.

Bendea ArtLine
e-mail: zaproszenia@bendea.pl
telefon: 667 438 778


4. Wszelkie materiały oraz zdjęcia zawarte na stronach sklepu internetowego www.sklep.bendea.pl chronione są prawem autorskim. Kopiowanie oraz wykorzystywanie tych danych do jakichkolwiek celów bez wiedzy i zgody firmy SimpleCards.pl Tomasz Bendlewski jest zabronione.

5. Wszystkie ceny na stronach www.sklep.bendea.pl podane są w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto.

6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.sklep.bendea.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszystkie materiały zgromadzone na stronach sklepu internetowego www.sklep.bendea.pl mają jedynie charakter informacyjny. Klient składając zamówienie korzystając ze strony sklepu internetowego www.sklep.bendea.pl składa ofertę kupna określonego towaru lub usługi na warunkach podanych w opisie produktu. Jako moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży uznaje się pisemny odbiór towaru przez klienta.

7. Sklep internetowy www.sklep.bendea.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i zdjęcia były zgodne z rzeczywistością. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności opisu z rzeczywistością, klientowi przysługuje zwrot towaru w ciągu 14 dni od daty zakupu, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Zwrot towaru w rozumieniu Ustawy z dnia 02.03.2000r nie dotyczy towaru spersonalizowanego (nadruk zgodny z życzeniem klienta, towar wykonany na indywidualne zamówienie klienta), Art. 10, Ust. 3, Par. 4.

8. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu internetowego www.sklep.bendea.pl są poufne - oznacza to, że zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych, żadne dane osobowe kupujących nie są dostępne dla osób trzecich oraz nie są wykorzystywane do celów innych niż realizacje zamówień. Zgodnie z w/w ustawą kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść żądanie o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

9. Dane osobowe kupujących mogą zostać użyte w celu dostarczenia mu ważnych informacji o produktach i usługach, w tym aktualizacji i powiadomień. Dodatkowo, za zgodą klienta, możemy wysyłać mu informacje o innych produktach i usługach sklepu internetowego www.sklep.bendea.pl.

10. Sklep internetowy www.sklep.bendea.pl może ujawnić dane osobowe klienta, jeżeli jest do tego zobowiązany na mocy przepisów prawa lub jeśli uzna, działając w dobrej wierze, że takie postępowanie jest niezbędne do:

a. przestrzegania przepisów prawa lub podporządkowania się nakazom sądowym nałożonym na SimpleCards.pl Tomasz Bendlewski;
b. ochrony lub obrony praw albo własności Bendea ArtLine lub sklepu internetowego www.sklep.bendea.pl;
c. wykonania działań w krytycznych okolicznościach w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego pracowników;

11. Osoby, które w rozumieniu prawa nie są pełnoletnie, nie mogą dokonywać zamówień poprzez sklep internetowy www.sklep.bendea.pl bez wiedzy i zgody swoich rodziców lub prawnych opiekunów.

12. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w treści regulaminu, jak również wszystkich zasad zakupu towaru w sklepie internetowym www.sklep.bendea.pl opisanych na stronach sklepu internetowego www.sklep.bendea.pl.

13. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

14. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby sprzedawcy, czyli SimpleCards.pl Tomasz Bendlewski.

15. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym www.sklep.bendea.pl. Założenie konta oraz złożenie zamówienia jest jednoznaczne z przeczytaniem jego treści oraz akceptacją wszelkich jego postanowień.

II. Zamówienia

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, należy:

a. założyć konto użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

b. złożyć zamówienie bez zakładania konta

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można w razie wątpliwości potwierdzić złożenie zamówienia.

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

4. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

5. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

6. Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze.

7. Termin realizacji zamówienia to maksymalnie 15 dni roboczych. Za termin realizacji zamówienia uważa się czas liczony od momentu wpływu należności za zamówienie na nasze konto bankowe lub w przypadku produktów na zamówienie, licząc od dnia akceptacji składu tekstu do momentu wysłania zamówienia.

8. W przypadku przedłużenia czasu realizacji, sklep www.sklep.bendea.pl informuje o tym klienta, który ma prawo zrezygnować z zakupu. Nie dotyczy to jednak towaru spersonalizowanego (galanteria papiernicza, etc).

9. W przypadku zamówienia wymagającego przesłania składu tekstu (zaproszenie, zawiadomienie, podziękowanie, etc), staramy się przesłać skład tekstu w ciągu 2 do 4 dni roboczych od momentu otrzymania wymaganych danych i zaksięgowania zaliczki na koncie.

III. Płatności

1. Jedyną formą płatności jest przelew gotówkowy na konto naszej firmy.

IV. Dostawa towaru

1. Koszty dostawy ponosi klient (chyba, że oferta mówi inaczej). Koszt wysyłki podany jest przy sumowaniu wartości zamówienia.

2. Wysyłki towaru dokonywane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Istnieje możliwość wysłania paczki przewoźnikiem zamówionym przez klienta (zamówienie kuriera oraz płatność za usługę po stronie klienta).

3. Wszystkie paczki jakie wysyłamy są starannie zapakowane, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo towaru podczas transportu.

4. Paczki wysyłane firmą kurierską DPD są standardowo ubezpieczone, co gwarantuje bezpieczeństwo przesyłki.

5. Przed odbiorem paczki wysłanej firmą kurierską należy zwrócić uwagę, czy nie nosi ona śladów wskazujących na jej uszkodzenie lub otwarcie. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera po podpisaniu listu przewozowego. W przypadku mechanicznego uszkodzenia towaru lub niezgodności z zamówieniem, należy poprosić kuriera o spisanie protokołu szkody, który będzię jedyną podstawą do ewentualnych reklamacji. Tylko z takim protokołem podpisanym przez kuriera będą uwzględniane reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru lub niezgodności z zamówieniem.

6. Wysyłki na dni nie będące dniami roboczymi ustalane są indywidualnie z klientem.

7. Nie odpowiadamy za terminowość przewoźnika.

8. Wysyłki zagraniczne - ustalamy zawsze indywidualnie.

V. Reklamacje i zwroty

1. W przypadku ujawnienia wady, uszkodzenia towaru lub niezgodności towaru z zamówieniem, klient ma prawo zareklamować zamówiony towar. Ewentualne reklamacje merytoryczne, ilościowe, lub jakościowe należy zgłosić w ciągu 10 dni roboczych od momentu dostarczenia zamówienia.

2. W przypadku reklamacji (w terminie 10 dni od odebrania przesyłki), klient ma prawo zwrócić towar do siedziby firmy (na koszt klienta) w celu wymiany na nowy, wolny od wad lub odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, klient otrzyma zwrot kwoty wpłaconej za towar (bez kosztów przesyłki) na wskazany przez niego rachunek bankowy. Zwrot towaru w rozumieniu Ustawy (Dz. U. Nr 22, poz. 271) z dnia 2 marca 2000r. nie dotyczy towaru spersonalizowanego (nadruk zgodny z życzeniem klienta, towar wykonany na indywidualne zamówienie klienta). Zwrot wpłaconej kwoty jest możliwy tylko i wyłącznie w momencie przesłania dokumentu zakupu na adres siedziby naszej firmy.

3. Zgodnie z Ustawą dnia 2 marca 2000r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 pkt. 2 w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru (data przyjęcia paczki na liście przewozowym), klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Prawo do zwrotu nie przysługuje dla produktów personalizowanych.

4. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany z kompletną jego zawartością, a sam produkt nieuszkodzony, nienoszący jakichkolwiek śladów używania. Do zwracanego towaru należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dane do przelewu, oryginał dokumentu zakupu. W przypadku zwrotu, towar należy zwrócić na koszt klienta na adres siedziby firmy prowadzącej sklep internetowy www.sklep.bendea.pl. Jeśli towar nie budzi zastrzeżeń, spełnia wyżej wymienione wymagania, zostaje wystawiony dokument korygujący (oryginał i kopia), który następnie jest odesłany do klienta. Po otrzymaniu podpisanej przez klienta kopii dokumentu korygującego wykonujemy przelew w wysokości wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki) na wskazane przez klienta konto bankowe w ciągu 14 dni. W przypadku, gdy towar nie spełnia w/w wymagań, zostaje odesłany do klienta na jego koszt z wyjaśnieniem, dlaczego zwrot nie został rozpatrzony pozytywnie.

5. W przypadku rezygnacji z zamówienia po wykonaniu projektu, zwracana kwota pomniejszona jest o koszt przygotowania projektów (30 zł/projekt). Rezygnacja możliwa jest tylko do momentu fizycznego rozpoczęcia realizacji.

6. Reklamacje dotyczace kolorów, będą uwzgledniane jedynie wtedy, gdy wystąpi niezgodność kolorów z próbnym wydrukiem.

7. Każdy zwrot i reklamacja muszą zostać wcześniej uzgodnione ze sklepem, w przeciwnym wypadku możemy uznać, iż zwrot lub reklamacja nie miały miejsca.